Block 722 Architects

[

Block 722 Architects

]

Οι Block722 έχουν έδρα στην Αθήνα. Ιδρύθηκαν από το Σωτήρη Τσέργα και την Κάτια Μαργαρίτογλου το 2009 με ειδίκευση στην αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση και τη διαχείριση έργου.
Έχουν ασχοληθεί με ένα μεγάλο εύρος έργων, από το σχεδιασμό τους μέχρι και την ολοκλήρωση. Η εμπειρία που έχει αποκτήσει το γραφείο όλο αυτό το διάστημα, εγγυάται την ομαλή συνύπαρξη των προμηθευτών και των υπεργολάβων για την ακριβή πραγματοποίηση της αρχιτεκτονικής – διακoσμητικής μελέτης. Η επικοινωνία με τον πελάτη είναι πολύ σημαντική και εγγυάται την επιτυχή συνεργασία και τo άρτιο αποτέλεσμα.

Το portfolio τους αποδεικνύει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε έργα όπως κατοικίες, καταστήματα, αλλά και κτίρια γραφείων. Η χρήση καθαρών γραμμών, η δημιουργία ποιοτικής αρχιτεκτονικής χώρου, προσαρμοσμένη στην κλίμακα του κάθε έργου, καθορίζει τη διαφορετικότητά του. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη φάση του σχεδιασμού και της κατασκευής είναι η επιλογή των κατάλληλων υλικών, σε συνάρτηση με την ποιότητά τους, αλλά και τον προυπολογισμό του έργου. Με την ενσωμάτωση της εσωτερικής διακόσμησης στην αρχιτεκτονική σύνθεση το τελικό αποτέλεσμα είναι σαφώς πιο ολοκληρωμένο.

Το γραφείο ιδρύθηκε στην καρδιά της Αθήνας, στην Πατησίων 57, στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Η εθνική και πολιτισμική ποικιλομορφία του κέντρου, εντείνει τη σχέση του αρχιτεκτονικού γραφείου με την σύγχρονη πραγματικότητα της πόλης και την υιοθέτηση νέων και ενδιαφέροντων σχεδιαστικών στοιχείων. Το οικοδομικό τετράγωνο 722 (block 722), δεν αποτελεί μόνο έναν αριθμό του πολεοδομικού σχεδίου αλλά μετατρέπεται σε στοιχείο της ταυτότητας των Block722.

www.block722.com

Η παράμετρος του ορίου στην αρχιτεκτονική σύνθεση

Η αρχιτεκτονική ως δημιουργική διεργασία, δεν δύναται να τεθεί σε ένα προκαθορισμένο πλαισίο διαμόρφωσης του οριστικού αποτελέσματος, ούτε υπόκειται σε ένα πρακτικό σχέδιο το οποίο κανείς αυτόματα εφαρμόζει και υλοποιεί. Αντιθέτως, εξελίσσεται και μεταβάλλεται συνεχώς, βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων που αφορούν το χώρο και τα πρόσωπα που αυτή περιβάλλει. Μία τέτοια παράμετρος, καθοριστικής σημασίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση, είναι η έννοια του ορίου και ο τρόπος με τον οποίον αυτή εκφράζεται σε σχήματα όπως το μέσα- έξω, πλήρες-κενό, παραδοσιακό-νέο . Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο να αφηγηθεί βήμα προς βήμα την πορεία εξέλιξης της αρχιτεκτονικής μελέτης με βασική σταθερά την έννοια του όριου αλλά και τον τρόπο με τον οποίον ο αρχιτέκτονας την αντιλαμβάνεται, την προσεγγίζει και την εφαρμόζει σε κάθε φάση της δημιουργικής του πορείας.