Στέλιος Κόης | Κois Associated Architects

[

Στέλιος Κόης | Κois Associated Architects

]

Το γραφείο Κois Associated Architects ιδρύθηκε απο τον αρχιτέκτονα Στέλιο Κόη το 2007 στην Αθήνα. Το έργο του γραφείου εκτίνεται σε όλα τα σχεδιαστικά πεδία, με έργα που αφορούν όλες τις σχεδιαστικές κλίμακες.
Η ταυτόχρονη ενασχόληση με τις μελέτες και την έρευνα οδηγεί σε νέες σχεδιαστικές λύσεις και αυτό αποτελεί την ιδεολογία της ομάδας. Ερευνητικά ζητήματα επιλέγονται απο φυσικές, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες σε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ποικικόμορφο δίκτυο πληροφοριών που θα βοηθήσει την λήψη αποφάσεων. Οι Kois Associated Architects εργάζονται σε ένα κλίμα ερευνητικού εργαστηρίου με την συμμετοχή αρχιτεκτόνων, μηχανικών, πολεοδόμων, και καλλιτεχνών. Είναι πεποίθηση του γραφείου πως μόνο μέσα απο την ποικιλομορφία και τις αντιθέσεις αναδύονται καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις.
Το έργο του Kois Associated Architects έχει διακριθεί πολλές φορές σε διεθνές επίπεδο και έχει δημοσιευθεί σε εγχώρια και διενθή βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικές και άλλες εκδόσεις.

www.koisarchitecture.com

ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ

Η απόφαση για να γίνει η συγκεκριμένη παρoυσίαση, αντί μιας σειράς περατωμένων έργων, είναι για να προβάλλουμε μια σειρά συνειρμών που μας ακολουθούν και αναδύονται συνεχώς στην πορεία της δουλειάς μας. Οι συνειρμοί αυτοί συνοδεύονται με μια αλληλουχία εικόνων με σκοπό να μεταδώσουν με μια σχετική πληρότητα το σκεπτικό που διέπει τον τρόπο προσέγγισης της εκάστοτε μελέτης.

Προσεγγίζουμε τρείς έννοιες, την ατμοσφαιρική συναίσθηση, την υλική πραγματικότητα και το χρόνο ώς βασικές κατηγορίες εννοιών που μας απασχολούν.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ